Krušnohorská dudácká muzika
0 0 0

Krušnohorská dudácká muzika

Most Celá ČR / SR 4 - 8

Info

Krušnohorská dudácká muzika (KDM) byla založena na začátku roku 2005 za podpory Městského divadla v Mostě.
Současný repertoár jako by běžel podél českých hranic. Jsou v něm písně z Chodska, Prácheňska, Pošumaví a jižních Čech, ale též písně domácího podkrušnohorského regionu a také tradiční písně hornické.
KDM vychází z originální lidové melodiky, která je prezentována nástrojovým obsazením typu malé selské muziky.
Vystupujeme v jednoduchých krojích vycházejících z tradic podkrušnohorského regionu. Úkolem naší muziky je ve svém hodinovém programu posluchače pobavit a oživit tradiční českou melodiku lidových písní a propagaci regionů.

Nabízíme i Vánoční program s KDM.

Otto Liška - dudy, zpěv, umělecký vedoucí
Karolína Herzinová - zpěv, vozembouch
Jan Priwitzer - klarinet, zobcové flétny, zpěv
Pavel Stránský - housle, zpěv, manažer KDM
Ondřejka Zimányiová - housle, zobcové flétny, zpěv
Radim Sanktus - kontrabas, zpěv